ČUSTVA

V prvem razredu sprašujemo po počutju: How are you today?

Najprej se osredotočimo le na odgovarjanje kot, dobro sem, sem tako tako ali pa se ne počutim dobro:

  • I’m fine, thank you.
  • I’m so, so.
  • I’m not very well.

Kasneje, ko spoznamo še določena čustva, pa na to vprašanje odgovarjamo tudi z:

  • I’m happy.
  • I’m sad.
  • I’m angry.
  • I’m sleepy.

Vedno poudarjam uporabo cele povedi, ko odgovarjamo na določeno vprašanje.

V tej pesmici pa imamo možne odgovore na vprašanje How are you today?