NUMBERS TO 5

VAJE ZA UTRJEVANJE ŠTEVIL:

ŠE VEČ POSNETKOV S ŠTEVILI DO 5:

IDEJA – DOMA SE LAHKO IGRATE IGRO ČLOVEK NE JEZI SE. POTRUDI SE, DA VEDNO GLASNO ŠTEJEŠ, ZA KOLIKO MEST SE PREMAKNEŠ NAPREJ. SEVEDA ŠTEJ PO ANGLEŠKO 🙂