ŠOLSKI PRIPOMOČKI

Utrdi svoje znanje s pomočjo naslednjih iger:

Sedaj poznamo že kar precej šolskih pripomočkov in predmetov. Poleg tega pa postavljamo vprašanja in na njih odgovarjamo.

Is this a rubber? Yes, it is./No, it isn’t.

What colour is your pencil? It’s pink.

Have you got a notebook? Yes I have./No, I haven’t.

I have got a blue pencil, green notebook and orange scissors.