ŠTEVILA DO 100

Štetje z deseticami
Pri tej pesmici ste še posebej uživali 😉