ANGLEŠČINA

Dragi učenci, pozdravljeni!

NA TEJ SPLETNI STRANI JE NABOR DEJAVNOSTI, KI JIH POČNEMO PRI POUKU.

POVABLJENI STE, DA SI OB POSNETKIH PREPEVATE PESMI, PONOVNO POSLUŠATE ZGODBICE IN SI ODIGRATE KATERO OD IGER, S KATERIMI BOSTE UTRJEVALI NAUČENE VSEBINE.

NAJDETE LAHKO TUDI DRUGE VSEBINE, KI VAM BODO MORDA ZANIMIVE.

LEPO VAS POZDRAVLJAVA,

UČITELJICI PETRA IN EVA