Categories
1. RAZRED ŠOLSKI PRIPOMOČKI

SCHOOL THINGS

Pri urah angleščine se sproti spoznavamo s poimenovanjem različnih šolskih pripomočkov. Pripravljamo jih na mizo, pospravljamo v torbo ter jih opisujemo z barvo, npr. blue notebook.